Misja

Tworząc proces D3 i prowadząc w oparciu o niego warsztaty chcemy pokazać realny wpływ na:

  • Poprawę jakość życia i zdrowia ludzi poprzez poprawę jakości otaczającej ich przestrzeni, tak aby wywoływała pozytywne emocje. Każdy twórca dąży do perfekcji dzieła, każdy człowiek pragnie osiagnięcia pełni szczęścia. Architekci również dążą do zaprojektowania idealnej przestrzeni.
  • Zrozumienie tego, jak ważne jest świadome odczuwanie i projektowanie otaczającej nas przestrzeni. Świat gna do przodu, pęd cywilizacyjny a w nim nowe technologie wyznaczają tempo życia. Emocje, zmysłowe odczuwanie otoczenia i rytm zgodny z naturą człowieka zszedł na drugi plan.
  • Uchwycenie istoty projektowania, zrozumienie energii krążącej w przestrzeni i zasad zrównoważonego rozwoju. Dużym problemem na świecie staje się rosnąca liczba ludności, rozrastające się miasta oraz starzejące się społeczeństwa.                                                                                          
  • Nauczenie, jak najtrafniej zdiagnozować projektowaną przestrzeń i jej użytkownika oraz świadomie tą wiedzę wykorzystać, aby sprostać wyzwaniom projektowym i cywilizacyjnym.
  • Uzmysłowienie użytkownikom, jak istotnym tematem w budownictwie i projektowaniu jest szacunek do naszej natury, ekologii, przestrzeni a zmysłowe odczuwanie przestrzeni jest nowym trendem i miernikiem jakości architektury.