Aleksandra Chuchro jest z wykształcenia dyplomowaną plastyczką i architektką. Przestrzeń traktuje jako podwalinę do szczęśliwego i zdrowego życia. Kocha piękno, harmonię i ludzi.

Jako mała dziewczynka o wielkim sercu chłonęła atmosferę wielopokoleniowego domu. To właśnie on wykształcił w niej otwartość, umiejętność dostrzegania emocji i zawierania znajomości.  Silne osobowości domowników, obcowanie ze sztuką oraz morze przepływających przez dom ludzi, dały jej energię do tworzenia i wiarę w drugiego człowieka.

Jej empatyczna osobowość i ponad 25- letnie doświadczenie pracy architekta, zaowocowało emocjonalną świadomością projektową. Konsekwencją tych przemian było stworzenie autorskiej metody projektowania – procesu D3 (DOWIEDZ SIĘ , DOŚWIADCZ, DZIAŁAJ) 

Za podstawę pracy architekta uważa trafne zdiagnozowanie użytkownika projektowanej przestrzeni. Potrzeby i rozwój społeczny człowieka to zagadnienia, które w jej pracy stanowią istotne źródło wiedzy. Dlatego socjologia i psychologia architektury to nauki stale zgłębiane przez projektantkę. Prowadzone przez nią zajęcia ze studentami socjologii i architektury były ważną nauką również dla niej. Wspólne szukanie rozwiązań i wyciąganie wniosków uczy nie tylko studentów ale i wykładowcę. Dlatego do zajęć ze studentami Wydziału Architektury, ASP czy Socjologii podchodzi z pasją i w niekonwencjonalny sposób. Nie tylko teorią ale i praktyką uczy jak projektować emocje.

Aleksandra Chuchro jest ekspertką zapraszaną do rozmów, wywiadów, artykułów i na konferencje w celu dzielenia się zdobytą wiedzą. Przeprowadza proces D3 dla indywidualnego odbiorcy oraz uczy chętnych architektów jak pracować metodą D3 wydając im CERTYFIKAT. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla grup i zespołów projektowych oraz handlowców.
Prowadzi inwestycje w zakresie emocjonalnego  projektowania przestrzeni (np. mapy emocjonalne: miasta, obszaru , obiektu, wnętrz).